BJSleumer.nl

Koolmonoxide


Koolmonoxide (CO) is een dodelijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen door een gebrek aan zuurstof.

Omdat koolmonoxide snel in het lichaam wordt opgenomen en zich 300 maal sneller dan zuurstof verbindt met het bloed dan zuurstof, ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden. Deze vergiftiging treedt alleen op in slecht geventileerde ruimten. Koolmonoxide is een echte sluipmoordenaar: je ruikt en proeft het niet en voor je het weet ben je bewusteloos.

Er zijn echter een aantal zaken die op mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide kunnen duiden:
- het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt
- het vettig worden van dubbel glas
- branderige ogen, hoofdpijn of het gevoel flauw te vallen

Koolmonoxide kan worden voorkomen door er voor te zorgen dat centrale verwarmingsinstallaties, gaskachels, (bad)geisers en schoorstenen in goede staat zijn, maar vooral door te zorgen voor voldoende ventilatie in de woning. En hoewel preventie vanzelfsprekend het beste is, kan het geen kwaad om om een CO-melder aan te brengen, zodat u tijdig wordt gewaarschuwd.


Schoorsteen controleren/vegen


Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in.

Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd.