BJSleumer.nl

Schoorsteenbouw en renovatie


Schoorstenen zijn over het algemeen de meest kwetsbare delen van een huis. Ze staan continue bloot aan wisselende weersomstandigheden en na verloop van tijd is het onvermijdelijk dat er slijtage onstaat. Slechter wordende of zelfs verdwijnende voegen, loslatende stenen, rollagen of betonnen randen. Ook ernstige scheurvorming en schoorstenen die dreigen af te breken zijn geen zeldzaamheid.

Tijdens de reguliere inspectie en het vegen van uw schoorsteen controleren wij ook de fysieke conditie van uw schoorsteen. Als wij constateren dat uw schoorsteen is beschadigd of dreigt te beschadigen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Desgewenst kunt u dan met ons een afspraak maken om de schade te herstellen.

Ook voor een volledige vervanging van uw schoorsteen, staan wij tot uw beschikking.