BJSleumer.nl

Waarom uw schoorsteen laten vegen?


Bij het stoken van een kachel komen er kleine onverbrande deeltjes in de schoorsteen terecht, die gedeeltelijk met de rook mee naar buiten worden afgevoerd. Een deel blijft echter hechten aan de binnenzijde van de schoorsteen. Uiteindelijk vormt zich een harde brandbare laag van roetdeeltjes, ook wel cresoot genoemd. Deze brandbare laag kan tijdens het stoken van de kachtel spontaan vlam vatten, met een schoorsteenbrand tot gevolg.

Behalve het risico voor schoorsteenbrand, kan de verontreiniging van het binnenste van de schoorsteen er ook toe leiden dat de rookgassen niet meer voldoende naar buiten kunnen worden afgevoerd en daardoor binnenshuis terecht kunnen komen.

Verstopping van de rookafvoer kan bovendien ook ontstaan door vogelnesten.Hoe vaak moet een schoorsteen worden geveegd?
Hierop kan niet eenduidig worden geantwoord, omdat de vorming van creosoot in grote mate afhangt van het materiaal dat word gebuikt om de kachel te stoken. Bij gebruik van vochtig hout, is de kans op roetafzetting in het rookkanaal bijvoorbeeld groter dan bij gebruik van droog hout.

In ieder geval is het raadzaam om een schoorsteen ten minste eenmaal per jaar een te laten inspecteren en indien nodig te laten vegen.
Jaarlijks inspectie is bovendien aan te raden, omdat dan ook kan worden gecontroleerd of er andere gebreken aan de schoorsteen zijn ontstaan die de rookafvoer kunnen beinvloeden.Schoorsteen vegen bij gasgestookte apparaten?

Bij gasgestookte apparaten, zoals gaskachels, gasgestookte c.v. ketels en (bad)geisers, treed er normaal gesproken geen vervuiling op in het rookkanaal. Regelmatig onderhoud en een goede afstelling van deze apparaten is erg belangrijk.

Het is hoe dan ook raadzaam om ook de rookkanalen voor deze aparaten jaarlijks te laten inspecteren. Door o.a. vogelnestjes kunnen verstoppingen ontstaan en met name bij oudere schoorstenen kunnen beschadigingen onstaan die de rookafvoer nadelig beinvloeden.